Chính sách bán hàng dự án Rue De Charme hiện tại

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 3/5/2023 cho đến khi có chính sách bán hàng mới thay thế.
Dành cho: Khách hàng mua sản phẩm nhà ở thấp tầng (sau đây gọi tắt là KH) tại dự án Rue De Charme và thỏa mãn các điều kiện quy định tại Chính sách bán hàng.

Điều kiện áp dụng: Chính sách áp dụng cho các KH nộp đủ cọc trong thời gian hiệu lực của CSBH và ký hợp đồng đặt cọc với bên chuyển nhượng.

Tiến độ thanh toán thường không hỗ trợ lãi suất Rue De Charme
Tiến độ thanh toán gói hỗ trợ lãi suất Rue De Charme
Chính sách và tiến độ thanh toán sớm

Lưu ý về chương trình HTLS Dự án Rue De Charme

– Chương trình hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng nhận chuyển nhượng lần đầu HĐMB từ bên chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt hỗ trợ lãi suất đối với trường hợp KH nhận HTLS thực hiện chuyển nhượng lại cho KH khác.
– Chính sách HTLS áp dụng đối với khách hàng là cá nhân đứng tên trong HDDC/VBCN. Khách hàng là doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất với mức tối đa bằng lãi suất hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất vượt mức hỗ trợ trên KHDN tự chi trả cho ngân hàng.
– Chương trình chỉ áp dụng đối với khách hàng đáp ứng các điều kiện cho vay của ngân hàng tài trợ tại từng thời điểm. Bên CN không chịu trách nhiệm đối với khách hàng không đủ điều kiện vay vốn NH. Trường hợp không đủ điều kiện vay NH, KH sẽ phải chuyển sang hình thức thanh toán theo tiến độ thanh toán chuẩn.
– Chỉ áp dụng chương trình trong trường hợp KH chọn làm việc với các ngân hàng liên kết HTLS. Để làm rõ, với các khoản vay sử dụng chính sách hỗ trợ lãi suất. Bên CN chỉ hỗ trợ mức lãi suất ưu đãi cố định 12 tháng theo bản chào của các ngân hàng do bên CN chỉ định cho số tiền vay tối đa quy định tại mục 2a chính sách trên. Trong trường hợp tỷ lệ KH được cho vay tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ khoản vay được bên CN HTLS theo quy định tại mục 2a chính sách trên hoặc thời gian vay vốn trên 240 tháng (20 năm), hoặc lựa chọn gói vay lãi suất khác của ngân hàng thì KH tự chi trả lãi vay trên phần giải ngân vượt tỷ lệ khoản vay được bên CN HTLS tại mục 2a chính sách trên và phần chênh lệch do thay đổi lãi suất nếu có.

Liên hệ xem giá bán, xem thực địa dự án, KH vui lòng liên hệ

Hotline: 0855220000

website: https://ruedecharme.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *